Ett professionellt team med hög kompeteNs

”Den som aldrig varit vilse hittar heller inte nya vägar”

Evidensbaserade metoder & verktyg

30 års erfarenhet

Goda resultat i komplexa uppdrag

Kvalificerat kontaktmannaskap

Vi erbjuder kvalificerat kontaktmannaskap på ett helt nytt sätt.

mor och dotter i gatan

Föräldrar

Som förälder kan det vara svårt att känna till sina rättigheter och möjligheter. Det är även svårt att avgöra när ett beteende hos barnet kräver extra stöd.

 

Här hittar ni viktig information för er som föräldrar.

dragkamp

Skola/Beteendeskola

Skolan är en avgörande plats för barnens utveckling. Skolans resurser är ofta begränsade vilket kan leda till missgynnande förhållanden för barnen.

 

Här hittar ni viktig information för er som arbetar inom skolan.

mor och dotter i gatan

Företag

Som förälder kan det vara svårt att känna till sina rättigheter och möjligheter. Det är även svårt att avgöra när ett beteende hos barnet kräver extra stöd.

 

Här hittar ni viktig information för er som föräldrar.

mor och dotter i gatan

Jour & Familjehem/Skyddade boenden

Som förälder kan det vara svårt att känna till sina rättigheter och möjligheter. Det är även svårt att avgöra när ett beteende hos barnet kräver extra stöd.

 

Här hittar ni viktig information för er som föräldrar.

dragkamp

Familjebehandling

Skolan är en avgörande plats för barnens utveckling. Skolans resurser är ofta begränsade vilket kan leda till missgynnande förhållanden för barnen.

 

Här hittar ni viktig information för er som arbetar inom skolan.

Utveckling av metoder

Vi utvecklar vedertagna metoder med kunskapen vi plockat upp efter många års arbete med unga.

 

Utgångspunkten i vårt arbete är systemteoretiskt vilket innebär att samtliga delar i en individs liv påverkar alla andra delar och bör därför beaktas.

Nyckeln är att barnet/ungdomen själv vill leva annorlunda

Indikatorer fastställs

Vid första träffen upprättas indikatorer; viktiga beståndsdelar i ungdomens värld.

 

Dessa följer vi upp var tredje månad för att erhålla en mätbar process som ständigt bearbetas och förbättras.

Vi använder oss av samma metoder som myndigheter och vi specialiserar oss på själva mötet med barnet/ungdomen.

Kartläggning

Efter kartläggning av ungdomens livssituation adresseras samtliga delar systematiskt.

 

Vi återkopplar en helhetsbild parallellt med det löpande förändringsarbetet till föräldrarna som i sin tur erbjuds stöd i form av specifikt anpassad handledning.

 

Det är viktigt att integrera ungdomens utveckling med sitt kontext i hemmet.

 

Ungdomens egna förståelse är central i arbetet och relationen till kontaktpersonen är avgörande.

Vad våra kunder säger

Vi värnar om våra klienter och samarbetspartners och är otroligts stolta över de uppnådda resultaten.

En föreläsning och ett samtal med beteendevetarna är alltid omvälvande och otroligt utvecklande. Ni har en förmåga att se kärnan i varje person ni möter. Tacksam över att jag fått jobba ihop med er.
Josefine Bengtsson, Yogiakademin.

Kvalificerat kontatmannaskap

Vi erbjuder kvalificerat kontaktmannaskap på ett helt nytt sätt.

mor och dotter i gatan

Föräldrar

Som förälder kan det vara svårt att känna till sina rättigheter och möjligheter. Det är även svårt att avgöra när ett beteende hos barnet kräver extra stöd.

 

Här hittar ni viktig information för er som föräldrar.

dragkamp

Skola/Beteendeskola

Skolan är en avgörande plats för barnens utveckling. Skolans resurser är ofta begränsade vilket kan leda till missgynnande förhållanden för barnen.

 

Här hittar ni viktig information för er som arbetar inom skolan.

dragkamp

Skola/Beteendeskola

Skolan är en avgörande plats för barnens utveckling. Skolans resurser är ofta begränsade vilket kan leda till missgynnande förhållanden för barnen.

 

Här hittar ni viktig information för er som arbetar inom skolan.

0
I'm a paragraph
0
I'm a paragraph
0
I'm a paragraph
0
I'm a paragraph

Vilka är vi

Vårt team består av en rad personligheter, kompetenser och yrkeserfarenheter.

Från sociala insatser & terapeutiskt arbete till utbildning & myndighetsutövning

Vad gör oss unika?

Denna osynliga kunskap har vi nu benat ut.

Vi arbetar med evidensbaserade metoder och verktyg.


Gemensamt har vi omkring 30 års yrkeserfarenhet av arbetet med psykosocial ohälsa vilket lärt oss mycket om vad som gör att metoderna fungerar i praktiken.

Kontakta oss

+46 73 517 74 50  | info@beteendevetarna

Close Menu