Föräldrar

Som förälder är det svårt att veta när ett beteende är allvarligt och när det bara är “en fas”.

Här listar vi exempel på vanligt förekommande beteendemönster som motiverar att en kvalificerad kontaktperson kan behövas för just ditt barn. Känner du igen något av dessa Dessa är grovt indelade och överlappar sinsemellan. 

​Om ett barn/ungdom endast visar på tendenser till något av nedanstående är det viktigt att lyfta fram situationen och ta del av de rättigheter som finns tillgängliga. 

​Råder det osäkerheter kring hur allvarlig situationen är –  är ni välkomna att konsultera med oss gratis genom kontaktformuläret längst ner. 

 

Hemmasittare

Barn/ungdomar som isolerar sig och spenderar majoriteten av sin tid på sina rum uppvisar tecken på känslor som är viktiga att uppmärksamma

Typiskt är att barnet/ungdomen dedikerar mycket tid till data/tv-spel och andra nattaktiviteter som är svåra att upptäcka av övriga i familjen. 

Sakta men säkert minskar föräldrarnas auktoritet och maktlösheten är ett faktum som göt det svårare att nå barnet och ge det stöd som behövs för en positiv utveckling.

Normbrytande beteende

Barn/ungdomar som drar sig till kriminalitet gör det av olika skäl. Det finns många bakomliggande mekanismer som samspelar och själva kriminaliteten blir ett uttryck för dessa. 

Oftast handlar det om självförtroende, självkänsla, ensamhet, utanförskap, identitetssökande, social miljö m.m. 

Våra kontaktpersoner arbetar primärt med relationsbyggande som skapar den trygghet som krävs för att guida barnet att själv vilja fatta beslut som för den bort från destruktiva miljöer och kriminella beteenden.  

 

Bruk av droger/spel som kan leda till missbruk

Idag är det inte ovanligt att unga bär upp missbruk i olika former. Här talar vi främst om substansmissbruk, men, även andra former av missbruk kan förekomma som indikerar att stöd behövs.

​Familj/föräldrar kan ha svårt att se ledtrådarna i tidiga faser men oftast finns en känsla av att något inte står rätt till. Därför uppmanar vi alltid föräldrar ta kontakt med oss för en snabb konsultation trots att det bara gäller en orolig magkänsla. 

Genom kvalificerat kontaktmannaskap ökar chanserna att nå barnet/ungdomen i tid med det stöd som behövs för att barnet själv ska medvetandegöra sina val och hitta nya sätt att navigera. 

Bokstavs kombination

Allt fler barn och ungdomar lever med någon form av diagnos. En del utredda och andra inte. Diagnoserna har olika implikationer i form av känslor, tankar och beteenden som är viktiga att förstå. 

​Det kan exempelvis vara hyperaktivitet eller autistiska tecken som skapar oreda för barnets vardagsstruktur och välmående. 

​Hos familjer med ensamstående föräldrar och/eller där båda arbetar heltid råder det brist i resurser och tid för att fånga upp barnet och vara tillgängliga för deras emotionella behov. 

​Vid utredning eller i de fall där diagnos redan fastställts stödjer vi familjen med tid, resurser och kunskap. Utbildningar för föräldrar, som exempelvis “komet”, kan vara ett avgörande steg tillsammans med den konkreta avlastning som en kontaktperson skapar genom sin relation med hela familjen och specifikt med barnet/ungdomen. 

Behandlingsskola

Skolan är som grundrättighet i en demokratisk-samhälle där eleverna lär sig mycket mer än vad som ingår i läroplanen. Skolan fungerar inte enbart som en samhälles orgon för kunskap och inlärning, utan den har också ett mervärde i from av socialt nätt verkande. Dem flesta vänner vi har från barndomen är oftast dem vi gick i skolan med. 

​För skolans personal finns det väldigt många utmaningar och sårigheter att efterfölja läroplanen pedagogiskt och samtidigt ha ett öga för viktiga signaler i elevernas beteenden i skolan och utanför skolan krävs omfattande resurser som inte finns. Lärana och skolan kan och ska ta ansvar för det som händer innanför skolans vägar

Vad som händer utanför påverkar skolan och den informationen är extremt viktigt att skolan får veta, inte behöver dem bara denna info men dem behöver även planera hur man ska stöta just det barnet i dem situationer som hen hamnar i utanför skolan som påverkar skol arbetet.

Vi besitter såväl kunskapen som resurserna för att samverka med skolan så att barnet positiva utveckling i skolan fortsätter till hemmet och i vardagen för den unga finns.  

​Vi förstår vikten av skolan för ett barns utveckling så väll som den akademiskt men även den socialt relationellt skapande plattform,  därför skräddarsyr vi våra metoder tillsammans med skolan så att vi alla fyller en viktigt funktion för barnet.  ”Vi börjar där skolan slutar”.

Vår Metod

Våran KP har en tät dialog med skolan och tillsammans sätter man alltid upp schema i var och när KP plockar upp eller möter upp för att sötat barnet. En kontoakt person från skolan utses har en dialog med våran KP dagligen i hur dagen har varit och vad som behävs göras. Så också återkopplar våran KP till skolans kontakt person och informerar om det har hänt något utanför skolan som lärana behäver veta för att bemöta barnet på bästa möjligsättet.

Samarbete / Samverkan

Skriv till oss via kontaktformuläret för att boka en gratis konsultation. 

Vi samverkar med några behandlings skola där vi tillsammans hittar en fungerande system som fungerar för alla som är involverade för att föra barnet framåt.

Close Menu