Företag

Är du i en situation som du inte vet hur du ska komma vidare i ?

Har du tänkt kurator, psykolog, läkare eller…..ja, vad?

Ibland passar inte något in – det är då jag passar in!

Mitt arbetssätt utgår ifrån det som är aktuellt just nu.

 

Beteendevetarna vill stolt presentera Monica Bremström

Jag heter Monica och har 30 års erfarenhet av att vägleda människor i besvärliga situationer. Är auktoriserad Socionom vidareutbildad bl a inom neurovetenskap, rehabilitering, missbruk och HR.

Har lång erfarenhet som rehabkoordinator, hälsocoach, kurator, konflikthantering, samtal m.m.

Hur jobbar jag?

Du får hjälp utifrån den situation du befinner dig i, jag tar hänsyn till samtliga faktorer som påverkar och tar fram en handlingsplan. Tack vare min kompetens kan jag snabbt identifiera vad som behövs för att komma vidare. Genom att använda min utbildning och erfarenhet har jag lyckats få många människor att vända svåra situationer till det bättre.

Som din kompass för att nå det mål vi gemensamt sätter upp gör vi följande:

1) telefonsamtal eller träff

2) kartlägger situationen

3) handlingsplan

4) arbetar utifrån planen och dina behov samt uppföljning kontinuerligt. Personliga möten, skype eller telefon

5) slutrapport med rekommendation

Exempel på tjänster:

· kurator

· chefstöd/Mentor

· coachning

· rehabledare

· rådgivning sociala förmåner och rättigheter

· hitta rätt i vården

· förmedla kontakter

· försäkringsfrågor

· hälsofrågor

Vem kan kontakta mig?

· Personal:

När det behövs en samarbetspartner som kan fungera som bollplank och vid behov handleda

· Elev:

När du behöver stöd i din situation både utanför och i skolan med något som kan vara hinder för dig att komma vidare i skolarbetet

· Förälder/anhörig:

När du/ni önskar stöttning kring ert barns skola i kombination med situationen utanför

Vad får du?

· Helhetsgrepp på situationen samt hitta möjligheter framåt

· Hjälp med vilka vägar du behöver ta samt min kunskap inom flertalet olika områden som ofta leder framåt och ger en känsla av kontroll

· Handlingsplan utifrån de behov som finns. Jag lämnar alltid redovisning av resultat med rekommendationer.

· Är inriktad/specialiserad på komplexa situationer och tar alltid hänsyn till människans hela livssituation. Allt ifrån stödjande samtal till rådgivning och samarbete med berörda i din närhet, både privat och skola/arbete.

Röst ifrån en kund:

”-Allt var en enda röra, visste inte i vilken ände jag skulle börja. Genom kontakt med Monica fick jag både stöd och konkret hjälp att få kontroll över läget. Känslan att alltid ha henne att vända mig till och framför allt att hon förstår allvaret i det jag upplever”.

Information om min utbildning och erfarenhet finns nedan och är du intresserad kan du kontakta mig via telefon eller mail.

V Ä L K O M M E N !!!

Monica Bremström, auktoriserad socionom

Tel: 070-3627503

Mail: monica@bremstromconsulting.com

Close Menu