Jour & Familjehem / Skyddade boenden

Skolan är som ett micro-samhälle där eleverna lär sig mycket mer än vad som ingår i läroplanen.

Ansvaret som hamnar hos lärare och personal kan därför menas vara bredare än vad som ingår i deras yrkesroll.

Med hänsyn till denna diskrepans är det enkelt att förstå att resurserna inte räcker till och att unga kan hamna i kläm. 

Knepiga situationer uppkommer på en nästan daglig basis och beslut måste fattas som ofta uppfattas fel av elever och familj med frustration, ökad polarisering- och benägenhet till konflikt som följd. 

För skolans personal att efterfölja läroplanen pedagogiskt och samtidigt ha ett öga för viktiga signaler i elevernas beteenden krävs omfattande resurser som kanske inte finns.

Det finns mycket latent potential i att finna kanaler så att lärarnas/personalens resurser används till det de är avsedda för samtidigt som ungdomarnas personliga utveckling får det stöd som behövs. 

Vi besitter såväl kunskapen som resurserna att avlasta lärare och stödja eleverna på sätt som kan vara avgörande. 

Close Menu