Jour & Familjehem / Skyddade boenden

Jourhem och familjehem

Alla barn har rätt till de bästa förutsättningarna för en positiv framtid som leder till ett värdigt liv. Därför jobbar vi på Beteendevetarna med Jour och familjehem. Kompetenta medarbetare med lång erfarenhet är nyckeln för att skapa trygga familjehem. vi är stolta över att kunna erbjuda ett kvalitativt arbete.

Utredning enligt Kälvestensmetoden

Familjehemmens förmåga och kompetens är avgörande för att kunna genomföra en placering. Därför gör vi ett omsorgsfullt urval när vi rekryterar familjehem. Alla familjehem utreds enligt Kälvestensmetoden. Vi har erfarna medarbetare som har utbildning i nya Kälvestensmetoden. Familjens förmåga att vara mottaglig för stöd och vägledning samt förmåga till anknytning och mentalisering är avgörande vid vår bedömning för ett nytt familjehem. Vi ger våra familjehem kontinuerligt handledning och stöd genom kompetenta medarbetare som arbetat många år med barn och unga. Vi har både socionomer och beteendevetare som har lång erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Vi tror på att jobba genom ett nära samarbete med våra familjehem och med ett öppet kommunikationsklimat. Ett öppet kommunikationsklimat är förutsättning för att hjälpa varandra att nå en bra placering för barnet.

Kompetenta familjehem

Vi på Beteendevetarna har ett flertal kompetenta familjehem över hela Sverige. Vi kan därför stå till socialtjänsten förfogande när de behöver hjälp att finna lämplig familj. Vi har familjehem som är handikappanpassade, allergianpassade samt familjer med bakgrund från olika kulturer och som talar flera språk. I vissa av våra familjehem är en förälder hemma på heltid. 

Skillnaden mellan jourhem och familjehem?

Förr kallades familjehem för fosterhem. Barnen och ungdomarna kan bo hos ett familjehem under en längre eller kortare period. Även vuxna som är i en utsatt situation kan få stöd genom att bo i ett familjehem. Till skillnaden från ett familjehem tar ett jourhem emot barn och ungdomar som behöver tas om hand akut, för en kortare period. Under tiden som ett barn eller ungdom är placerat hos ett jourhem utreder socialtjänsten vad som är bäst utifrån barnets behov. I en del fall övergår jourplaceringar till familjehemsplaceringar.

Vem kan bli familjehem?

Många olika familjer kan bli familjehem. Man kan vara ett familjehem även om man tillexempel är ensamstående, lever med en partner, bor i lägenhet eller i villa. Det är viktigt att barnet/ungdomen får ett eget rum och att du har tid för barnet. Barnet behöver engagemang, omsorg, känslomässigt, stöd i skolan och ett stöd vid sociala relationer. Om du är intresserad av att bli familjehem är du varmt välkommen att ta kontakt med oss.

Vad får familjehemmet?

Att vara familjehem innebär ofta en stor utmaning och ett stort ansvar eftersom barnen tidigare kan ha haft det tufft med svåra hemförhållanden. Det kan innebära påfrestningar för familjehemmet men många familjehem upplever att de får mycket tillbaka i form av glädje och nya erfarenheter. Ni som familjehem har möjlighet att göra stor skillnad i ett barns eller en ungdoms liv. Vi ger våra familjer kontinuerligt stöd och handledning genom perioden man är ett familjehem. Alla familjehem får individuell handledning där ni träffar våra kompetenta medarbetare. Man får även ett arvode då man är ett familjehem. Arvodet är skattepliktigt, sjukpennings- och pensionsgrundande, men ger inte till rätt till tjänstepension. Arvodet innefattar inte semesterersättning och är inte a-kassagrundande. Man får även en del som är en omkostnadsersättning som skall täcka alla barnets omkostnader.

Kontakta oss om du är intresserad av att bli ett jour eller familjehem.

Close Menu