Vilka är vi? Vad gör oss unika?

Vårt team består av en rad personligheter, kompetenser och yrkeserfarenheter.

Från sociala insatser & terapeutiskt arbete till utbildning & myndighetsutövning.

Vad gör oss unika?

Vi arbetar med evidensbaserade metoder och verktyg.
 
Gemensamt har vi omkring 30 års yrkeserfarenhet av arbetet med psykosocial ohälsa vilket lärt oss mycket om vad som gör att metoderna fungerar i praktiken.
 
Denna osynliga kunskap har vi nu benat ut. Det är vad som gör oss unika.

Samarbete

Kontakta oss för att boka en gratis konsultation. 

Close Menu